Phalanx Strategy Group

download-1

Phalanx Strategy Group SHPK është kompani ndërkombëtare e konsulencës që ju shërben klientëve në Shtetet e Bashkuara të Amërikës si dhe në Kosovë. Misioni ynë shtë të ofrojmë shërbime dhe këshilla të pakonkurueshme dhe zgjidhje pragmatike për klientët tanë.

Shërbimet tona të konsulencës biznesore janë si vijon:

 • Aplikime në Grante
 • Aplikime në Tendera
 • Biznes Plane
 • Zhvillimi Bizneseve
 • Hulumtimi Tregut
 • Eksporti dhe Hulumtimi Tregjeve Ndërkombëtare
 • Outsourcing

Shërbimet e lartëpërmendura janë shërbimet kryesore të ofruara nga ne, vlenë të ceket që Phalanx Strategy Group ofron shërbime të personalizuara në bazë të nevojave të biznesit. Për më shume informata për shërbimet e personalizuara ju lutemi të na kontaktoni.

Phalanx Strategy Group LLC. is a global consulting firm serving customers both in the United States and Kosovo. It is our mission to provide unrivaled advice and pragmatic solutions.

Our services are tailored to business consulting in the following areas:

 • Grant Applications
 • Tender Applications
 • Business Plans
 • Business Development
 • Market Research
 • Export and International Market Research
 • Outsourcing

Although the aforementioned areas are the main areas of our services it is worth noting that Phalanx Strategy Group offers tailored solutions to businesses and their needs. For more information and a more personalized approach please contact us.